Autor: admin

Bohoslužby o vánočních svátcích 2022

Bohoslužby o vánočních svátcích 2022

Sobota 24. prosince Štědrý den – Půlnoční mše sv. 17:00 Chvalkovice na Hané 20:00 Orlovice 22:00 Ivanovice na Hané Neděle 25. prosince 1. svátek vánoční – Slavnost Narození Páně 8:00 Ivanovice na Hané 9:30 Chvalkovice na Hané 11:00 Orlovice Návštěva Betléma je možná od 14 do 17 hodin Pondělí 26. prosince 2. svátek vánoční –…

Read More Read More

Vánoční svátost smíření

Vánoční svátost smíření

Duchovně se připravit na slavení vánočních svátků Ivanovice na Hané Neděle 18. prosince – od 14 -16 hod. (zpovědník p. Josef Beníček) Chvalkovice na Hané Středa 14. prosince – od 16 -17 hod. (v 17hod. mše sv.) Orlovice Čtvrtek 15. prosince – od 16 -17 hod. (v 17hod. mše sv.) možnost jít ke zpovědi i po…

Read More Read More

Šálek o třetí

Šálek o třetí

Každou poslední neděli v měsíci pořádáme od 15 hodin, na faře v Ivanovicích, společné posezení u kávy. Je to možnost jak se setkat, seznámit se s lidmi, které známe většinou pouze od vidění. Nebo si popovídat s těmi, na které si těžko hledáme ve všedním životě čas. Jste srdečně zváni.

Společenství dětí se sestrou Damiánou

Společenství dětí se sestrou Damiánou

Společenství dětí a mládeže se koná vždy poslední sobotu v měsíci od 14 do 16 hodin ve farním centru (bývalá kaplanka). Zde se děti nejen vzdělávají, ale mají zábavné aktivity, společenské hry, soutěže a tvořivé dílničky.

Společenství senioru

Společenství senioru

Ve farním Centru se jedenkrát měsíčně setkávají senioři, aby vyslechli vybraná duchovní témata a společně přemýšleli nad jejich uplatněním v praktickém všedním životě. Témata si na základě doporučení biskupství připravuje Karel Semotán. Setkání se koná každou třetí středu v měsíci po mši svaté. Jste srdečně zváni.

Společenství rodin

Společenství rodin

Společenství farníků se schází pravidelně, každý poslední čtvrtek v 18 hodin, ve farním Centru ke společné modlitbě. Modlí se modlitbu chval, díků a proseb, čte se z Písma a vše je proloženo písněmi. Společně sdílí a posilují svou víru. Jste srdečně zváni.

Modlitba sv. růžence

Modlitba sv. růžence

Snažme se vzít do rukou svatý růženec a spolu s Matkou Boží Pannou Marií rozjímejme o životě Ježíšově. Každý z nás prožívá něco z Ježíšova života, něco co je nám bytostně blízké. U nás v kostele se modlíme modlitbu sv. růžence před každou mší svatou. Do modlitby jsou zahnuty vždy konkrétní potřeby a události naší…

Read More Read More

Chrámový sbor

Chrámový sbor

Chrámový sbor se schází pravidelně v sobotu v 19 hodin, ve farním centru pro rodinu (bývalá kaplanka). Tento sbor se zaměřuje na doprovod nedělních bohoslužeb a vznikl za účelem touhy lépe prožít setkání farního společenství. Máteli zájem se do činnosti sboru zapojit, rádi Vás mezi sebou přivítáme.