Chrámový sbor

Chrámový sbor

Chrámový sbor se schází pravidelně v sobotu v 19 hodin, ve farním centru pro rodinu (bývalá kaplanka). Tento sbor se zaměřuje na doprovod nedělních bohoslužeb a vznikl za účelem touhy lépe prožít setkání farního společenství. Máteli zájem se do činnosti sboru zapojit, rádi Vás mezi sebou přivítáme.