Modlitba sv. růžence

Modlitba sv. růžence

Snažme se vzít do rukou svatý růženec a spolu s Matkou Boží Pannou Marií rozjímejme o životě Ježíšově. Každý z nás prožívá něco z Ježíšova života, něco co je nám bytostně blízké. U nás v kostele se modlíme modlitbu sv. růžence před každou mší svatou. Do modlitby jsou zahnuty vždy konkrétní potřeby a události naší doby. Sv. František Xaverský řekl: „Nejmocnější modlitbou je modlitba sv. růžence“.

Modlitba živého růžence

Ve farnosti funguje společenství živého růžence, jedná se o skupina lidí, která se modlí tuto modlitbu. Členové živého růžence se zavazují k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který si po měsíci mění. Skupina se tak denně pomodlí celý růženec.