Společenství rodin

Společenství rodin

Společenství farníků se schází pravidelně, každý poslední čtvrtek v 18 hodin, ve farním Centru ke společné modlitbě.

Modlí se modlitbu chval, díků a proseb, čte se z Písma a vše je proloženo písněmi. Společně sdílí a posilují svou víru.

Jste srdečně zváni.