Upozornění ohledně slavení bohoslužeb

Upozornění ohledně slavení bohoslužeb

Prosím o dodržování veškerých nařízení a pravidel spojených s ochranou proti koronaviru.

  • Povinnost nošení respirárotů na mši sv. (zakrytí úst a nosu)
  • V případě zdravotních problémů zůstávám doma
  • Poctivě dodržovat desinfekci, rozestupy mezi sebou navzájem
  • Mši sv. doprovází pouze varhany, ve všední den sborový sólista, ostatní nezpívají

Bůh dnes po nás chce lásku a maximální ohleduplnost jednoho k druhému. Spojme se v této složité době ke společné vzájemné modlitbě. Pán ať žehná světu, daruje zdraví tělu a útěchu srdci.